International Teaching and Training

int

International Teaching and Training (ITTC) Dil Okulu

1984 yılından bu yana yeni mezun ve profesyonel ingilizce öğretmenlerine yönelik CELTA, DELTA ve TESOL sınavlarına hazırlık programları sunan ITTC,  2001 yılından itibaren BEET dil okulunun bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

CELTA Sertifika Programı  (4 hafta)

Ana dili ingilizce olmayan ingilizce öğretmenlerinin teorik ve pratik alanlarda özellikle sınıf içinde ders anlatma becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan ve uluslararası alanda geçerliliği olan ve Cambridge Üniversitesi tarafından onaylı olan sertifika programıdır. Toplam 120 saatlik bir programdır.

 DELTA Diploma Programı  (9 hafta)

İngilizce öğretmenliği alanında hali hazırda tecrübesi bulunan profesyonel öğretmenlerin ders anlatma ve pratik becerilerini daha ileri düzeye taşımalarını ve uluslararası alanda da rahatlıkla çalışmalarını sağlayan bu program da Cambridge Üniversitesi onaylıdır. Katılımcıların daha öncesinde CELTA sertifikasını almış olmaları ön şarttır. Haftalık 30 saatlik bir programdır.

 TESOL Sertifika Programı (4 hafta)

Bu program ana dili ingilizce olmayan ve ingilizce öğretmenliği alanında tecrübesi bulunmayan kişilerin yabancılara ingilizce öğretmeye yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmeyi sağlayan pratik ağırlıklı bir sertifika programıdır.  Haftalık 40 saat süren bir programdır. Program neticesinde öğrencilere TESOL sertifikası verilmektedir.

ITTC’de sertifika ve diploma programlarına devam edecek öğrenciler BEET dil okulu’nun sunduğu konaklama seçeneklerinden yararlanabilirler.